Biografia

Narodila sa 25.9.1961 v Bratislave. V rokoch 1976 - 1980 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, na oddelení propagačnej a knižnej grafiky u prof. Gabriela Štrbu a Dušana Králika. Žije v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, móde a interiérovému dizajnu. Jej diela sú zastúpené v zbierkach galérií na Slovensku, v Českej republike, Japonsku, Švajčiarsku, Holandsku, Belgicku... . Úspešne vystavovala na Slovensku aj v zahraničí.

Obrazy Zuzany Rabinovej Bachoríkovej sú svedectvom dlhodobého úsilia vytvoriť si vlastný prejav vyplývajúci z osobného cítenia a mocno prežitého farebného akordu. Sama o sebe hovorí, že je introvert. Preto aj jej maľba je intímna a osobná. Zhmotňuje obrazy, ktoré možno zazrieť pri meditácii: obrazy, ktoré možno zahliadnuť pod viečkami. Každý z obrazov je významovo mnohovrstevnatý, plný symboliky a fantázie, prekračuje hranice času a priestoru. Kompozične sú potom všetky založené na snahe o maximum predstavivosti, na odvážnej farebnosti a zavše ostrých farebných pigmentoch ako na dominantných stavebných prvkoch a na autorkinej svojbytnej poetike vychadzajúcej zo zrkadlenia a prelínania odlišních významových kontextov.

Slovom, práce Zuzany Bachoríkovej majú auru a navyše: môžu sa zdať ako sny a tušiť ako súvislosti. Zuzana Bachoríková vie stvárniť víziu a má vlohy vyvolať ju u druhého. Je to dané aj tým, že tvorí mimoriadne pravdivo, už preto, že ju ženie neuhasiteľná túžba vypovedať to, čo vypovedané byť musí. Túžba vypovedať pritom nejde na úkor maľby. Naopak – hoci je čisto výtvarná zložka podriadená výpovedi – duchovnému apelu, maliarkina ruka je čoraz vykreslenejšia a zmysel pre farby vycibrenejší. Z hocktorého ťahu šťetcom cítiť, že nieje samoúčelný, že sa na ňom podieľa tvorcova senzibilita. Zuzana Rabina Bachoríková je podnetná maliarka. Už preto, že jej obrazy nenechávajú diváka ľahostajným.

PhDr. Viktor Jasaň